Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Thống kê

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Thống kê trang
Số trang nội dung918
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
17.799
Số tập tin đã tải lên2
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi EverybodyWiki Bios & Wiki được thành lập27.521
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,55
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)6
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
3
Bot (danh sách thành viên)3
Bảo quản viên (danh sách thành viên)3
WikiGuardian (danh sách thành viên)0
Wikeeper (danh sách thành viên)0
View statistics
Views total45.109
Views per edit1.64
Most viewed pages
Welcome to EverybodyWiki2.942
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn863
Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên857
Leon Vũ611
Kept on Wikipedia:Hướng dương ngược nắng436
Toàn chức pháp sư329
Hoàng Mộng Oánh240
Lê Ngọc Hoa132
Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo118
Everybodywiki:Giới thiệu82
Tổng số từ trong các trang nội dung768.521
Thống kê ngữ nghĩa
Property values (total)136.328
  -  Property values (improper annotations)0
Properties (total) 53
  -  Properties (used with at least one value)31
  -  Properties (registered with a page) 12
  -  Properties (assigned to a datatype)12
Entities (total) 15.919
  -  Outdated entities 635
  -  Subobjects0
  -  Khái niệm0
  -  Queries (embedded, total)17
    -  count format12
    -  table format4
    -  category format1
Datatypes18
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...