Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Thống kê

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Thống kê trang
Số trang nội dung1.522
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
19.307
Số tập tin đã tải lên10
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi EverybodyWiki Bios & Wiki được thành lập34.065
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,76
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)10
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bot (danh sách thành viên)3
Bảo quản viên (danh sách thành viên)4
WikiGuardian (danh sách thành viên)0
Wikeeper (danh sách thành viên)0
View statistics
Views total264.852
Views per edit7.77
Most viewed pages
Welcome to EverybodyWiki64.728
Toàn chức pháp sư18.792
Leon Vũ9.877
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn8.712
Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên4.886
Hoàng Mộng Oánh2.324
Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân1.991
Trung Chỉnh1.540
Linh Ngọc Đàm1.380
Hà Sơn (Nhạc sĩ)1.346
Tổng số từ trong các trang nội dung1.223.765
Thống kê ngữ nghĩa
Property values (total)145.396
  -  Property values (improper annotations)0
Properties (total) 53
  -  Properties (used with at least one value)31
  -  Properties (registered with a page) 12
  -  Properties (assigned to a datatype)12
Entities (total) 17.087
  -  Outdated entities 635
  -  Subobjects0
  -  Khái niệm0
  -  Queries (embedded, total)17
    -  count format12
    -  table format4
    -  category format1
Datatypes18
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...