Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Thống kê

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Thống kê trang
Số trang nội dung828
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
12.620
Số tập tin đã tải lên0
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi EverybodyWiki Bios & Wiki được thành lập19.409
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,54
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)3
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bot (danh sách thành viên)3
Bảo quản viên (danh sách thành viên)3
WikiGuardian (danh sách thành viên)0
Wikeeper (danh sách thành viên)0
View statistics
Views total5.352
Views per edit0.28
Most viewed pages
Welcome to EverybodyWiki451
Hướng dương ngược nắng371
Bản mẫu:Kept on Wikipedia36
Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo25
Ngôi Nhà Chung - Love House22
Vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại21
Lê Ngọc Hoa21
Everybodywiki:Giới thiệu20
Nhanh như chớp nhí20
Leon Vũ19
Tổng số từ trong các trang nội dung650.907
Thống kê ngữ nghĩa
Property values (total)99.488
  -  Property values (improper annotations)0
Properties (total) 53
  -  Properties (used with at least one value)33
  -  Properties (registered with a page) 12
  -  Properties (assigned to a datatype)12
Entities (total) 12.229
  -  Outdated entities 217
  -  Subobjects0
  -  Khái niệm0
  -  Queries (embedded, total)17
    -  count format12
    -  table format4
    -  category format1
Datatypes18