Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”.


Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (Tên tiếng Anh: HALCOM Vietnam JSC.) (Gọi tắt: HALCOM) là công ty chuyên về Đầu tư các dự án năng lượng tái tạoTư vấn phát triển đô thị hạ tầng, xóa đói giảm nghèo. Công ty được thành lập năm 2001 và lên sàn chứng khoán năm 2016[1].

Hiện nay HALCOM đang tập trung vào hướng đầu tư dự án năng lượng tái tạo và đã có nhà máy điện gió đầu tiên đưa vào hoạt động năm 2020 – Nhà máy Phong Điện Phương Mai 3 tại khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định[2].

Lịch sử hình thành và phát triển[3][sửa]

 • Ngày 2/7/2001, Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Ltd.) được thành lập với định hướng tập trung vào lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị hạ tầng, xóa đói giảm nghèo. Các thành viên sáng lập gồm ông Nguyễn Quang Huân, ông Nguyễn Học Văn và ông Trần Đình Khai. Giai đoạn này, công ty chủ yếu tư vấn các dự án cấp thoát nước cho đô thị
 • Ngày 2/7/2004, do điều chỉnh định hướng, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Thăng Long (Infra-TL)
 • Tháng 7/2007, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Thăng Long (Infra-Thanglong)
 • Tháng 10/2013, lần đầu tiên công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư, đổi tên thành Công ty Phát triển Hạ tầng Thăng Long (HALCOM)
 • Tháng 7/2016, công ty chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán HOSE – mã giao dịch: HID.
 • Tháng 2/2018, công ty đổi tên lần 5 thành Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam (HALCOM)

Các Công ty thành viên[sửa]

1.Công ty Cổ phần Phong Điện Miền Trung (CWP)[4]

2. Công ty Cổ phần Điện Mặt trời VKT-Hòa An (Hoa An Solar Energy)[5]

3.Công ty Cổ phần Nước Thuận Thành (NSTT)[6]

4.Công ty Cổ phần VSED (VSED)[7]

5.Trung tâm VEN (VEN Education & Communication)

Thành viên chủ chốt hiện nay (tính đến 2020)[8][sửa]

Hội đồng Quản trị[sửa]

 1. Ông Nguyễn Quang Huân: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Văn Lâm – Thành viên HĐQT

Ban Giám đốc[sửa]

Tổng Giám đốc – Ông Saurabh Mathur

Ban Cố vấn[sửa]

1.Ông Olli Keski-Saari

2.Bà Jacqueline M.Beckett

Ban Giám đốc Các công ty thành viên[sửa]

1.Ông Nguyễn Việt Dũng – Chánh Văn phòng HĐQT và Giám đốc - Công ty CP Điện Mặt Trời VKT - Hòa An

2.Ông Võ Xuân Quang – Giám đốc Công ty VSED

3.Ông Nguyễn Đức Quyết – TGĐ Công ty CP Phong điện Miền Trung

4.Ông Vũ Mạnh Tuấn – Giám đốc Cty Nước Thuận Thành

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 2. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 3. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 4. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 5. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 6. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 7. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 8. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...