Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

ISO/IEC 17065:2012

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”.

ISO/IEC 17065:2012 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ (Comformity assessment - requirements for bodies certifying products, processes and services) là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Tiêu chuẩn được tổ chức chứng nhận sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm.[1]

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 được ban hành ngày 15-9-2012, thay thế tiêu chuẩn ISO Guide 65 về chứng nhận sản phẩm đã được sử dụng từ năm 1996.

Phạm vi áp dụng[sửa]

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu liên quan đến năng lực, hoạt động một cách nhất quán, và khách quan, không phân biệt đối xử của TCCN.

TCCN sản phẩm không cần cung cấp mọi loại hình chứng nhận sản phẩm, quá trình hay dịch vụ.

Chứng nhận sản phẩm là hoạt động đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba.

Áp dụng cho Tổ chức công nhận đánh giá năng lực của các tổ chức chứng nhận sản phẩm

“Sản phẩm” được hiểu bao gồm cả, “quá trình”hoặc “dịch vụ”

Tham khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

Liên kết ngoài[sửa]


This article "ISO/IEC 17065:2012" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ISO/IEC 17065:2012. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...