Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Lương Quốc Đoàn

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”.

Lương Quốc Đoàn là một chính khách người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Xuất thân[sửa]

Ông sinh ngày 21 tháng 12 năm 1970, quê quán tại xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị[1].

Sự nghiệp[sửa]

- 2/1992 -12/1994: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

- 1/1995 - 6/1999: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

- 7/1999 - 9/2004: Chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN)

- 10/2004 - 12/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN

- 1/2006 - 12/2008: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN

- 1/2009 - 2/2009:  Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa V, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN

- 10/2004 - 12/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN

- 1/2006 - 12/2008: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN

- 1/2009 - 2/2009: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa V, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN

- 3/2009 - 6/2013: Ủy viên Đảng đoàn khóa V, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa V, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa VII

- 7/2013 - 6/2016: Ủy viên Đảng đoàn khóa VI, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa VI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa VII…

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018[2].

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, ông tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023[3].

- 30/1/2021: Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026[4].

Tham khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  2. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  3. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  4. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Lương Quốc Đoàn" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lương Quốc Đoàn. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.