Thể loại:Hệ thống Westminster

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Hệ thống Westminster là hệ thống nhà nước dân chủ nghị viện theo mô hình chính trị và thể chế Đại nghị của Vương quốc Anh. Thuật ngữ này xuất phát từ Cung điện Westminster, nơi đặt Nghị viện Anh. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.