You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Bản mẫu:Disestablishments in decade

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Tổ chức, địa danh và các định nghĩa khác chấm dứt hoạt động vào [[thập niên {{{1}}}{{{2}}}]].

Chấm dứt thế kỷ {{{3}}}: {{{1}}}00{{{1}}}10{{{1}}}20{{{1}}}30{{{1}}}40{{{1}}}50{{{1}}}60{{{1}}}70{{{1}}}80{{{1}}}90

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Category see also if exists”.

[[Thể loại:Chấm dứt thế kỷ {{{3}}}| Disestablishments in decade}}]] [[Thể loại:Thập niên {{{1}}}{{{2}}}|Chấm dứt]] Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “documentation”.