Ba Tái

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.

Ba Tái (chữ Hán: 巴賽; 1663 - 1731), Ái Tân Giác La, là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời[1][sửa]

Ba Tái được sinh ra vào ngày 6 tháng 12 (âm lịch) năm Khang Hi thứ 2 (1663), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Truy phong Giản Thân vương Ba Nhĩ Kham, mẹ ông là Kế Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏).

Năm Khang Hi thứ 21 (1682), tháng 4, ông được phong tước Tam đẳng Phụng quốc Tướng quân (三等奉國將軍).

Năm thứ 34 (1695), tháng 3, thụ chức Phó Đô thống (副都統). Đến năm thứ 38 (1699), tháng 8, ông bị cách chức, thụ Tam đẳng Thị vệ. Nhưng đến tháng 11 cùng năm, ông lại bị cách chức Thị vệ.

Năm thứ 40 (1701), tháng 3, thụ Tá lãnh.

Năm thứ 44 (1705), tháng 11, thụ Bộ quân Hiệp lãnh (步軍協領).

Năm thứ 54 (1715), tháng 3, phục chức Phó Đô thống. Tháng 11 cùng năm, thăng chức Đô thống (都統).

Năm thứ 57 (1718), tháng 7, thụ Ninh Cổ Tháp Tướng quân (寗古塔將軍).

Năm Ung Chính nguyên niên (1723), tháng giêng, tấn phong tước Bất nhập Bát phân Phụ quốc công (不入八分輔國公).

Năm thứ 4 (1726), thụ Dương Oai Tướng quân (揚威將軍).

Năm thứ 9 (1731), ngày 28 tháng 6 (âm lịch), ông qua đời, thọ 69 tuổi, được ban thụy "Tương Mẫn" (襄敏).

Năm Càn Long thứ 17 (1752), tháng 12, do con trai ông là Kỳ Thông A được thừa kế Đại tông Trịnh vương phủ, nên ông được truy phong làm Giản Thân vương (簡親王).

Gia quyến[sửa]

Thê thiếp[sửa]

Đích Phúc tấn[sửa]

 • Ngô Tô thị (烏蘇氏), con gái của Lang trung Ngang A Đồ (昂阿圖).

Thứ thiếp[sửa]

 • Cao thị (高氏), con gái của Cao Nhị Cách (高二格).
 • Vương thị (王氏), con gái của Vương Dụ Thiện (王裕善).
 • Hạ thị (賀氏), con gái của Hạ Lục (賀六).
 • Vưu thị (尤氏), con gái của Vưu Ngũ (尤五).
 • Hoàng thị (黃氏), con gái của Hoàng Lục (黃六).
 • Mạnh thị (孟氏), con gái của Mạnh Đắc Hỗ (孟得祜).

Hậu duệ[sửa]

Con trai[sửa]

 1. A Nhĩ Cẩm (阿爾錦; 1681 - 1682), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị. Chết yểu.
 2. Nhã Nhĩ Cáp (雅爾哈; 1681 - 1682), mẹ là Thứ thiếp Cao thị. Chết yểu.
 3. Ba Hải (巴海; 1685 - 1686), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị. Chết yểu.
 4. Đức Hách (德赫; 1690 - 1694), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị. Chết yểu.
 5. Khải Giai (啓佳; 1693 - 1697), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị. Chết yểu.
 6. Cửu Thập Cửu (九十九; 1696 - 1697), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị, là anh/em sinh đôi của Ba Lặc. Chết yểu.
 7. Ba Lặc (巴勒; 1696 - 1705), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị, là anh/em sinh đôi của Cửu Thập Cửu. Chết yểu.
 8. Thư Thông A (舒通阿; 1697 - 1702), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị. Chết yểu.
 9. Mục Thông A (穆通阿; 1700 - 1702), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị. Chết yểu.
 10. Kỳ Thông A (奇通阿; 1701 - 1763), mẹ là Đích Phúc tấn Ngô Tô thị. Năm 1752 được thế tập tước vị Giản Thân vương. Sau khi qua đời được truy thụy Giản Cần Thân vương (简勤親王). Có 5 con trai.
 11. Kỳ Tùng A (奇松阿; 1720 - 1722), mẹ là Thứ thiếp Mạnh thị. Chết yểu.
 12. Kỳ Minh (奇明; 1722 - 1722), mẹ là Thứ thiếp Mạnh thị. Chết non.

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Ba Tái" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ba Tái. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.