Công Nữ Ngọc Tú

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.

Công Nữ Ngọc Tú[1] (? - 1631). Khi Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa, sợ họ Trịnh nghi ngờ nên gả bà cho Trịnh Tráng. Bà là mẹ sinh của Trịnh Thị Ngọc Trúc, hoàng hậu của Lê Thần Tông. Thụy là Từ Thuận. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”.

Tiểu sử[sửa]

Chính phi Nguyễn Thị Ngọc Tú[1] (? - 1631), tên thụy Từ Thuận, người làng Gia Miêu ngoại trang (huyện Tống Sơn), cháu Nguyễn Kim, con gái Đoan quốc công Nguyễn Hoàng). Sinh ra Sùng nghĩa vương Trịnh Kiều và hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc. Lăng ở xã Bồi Dương (huyện Tống Sơn).

Nguyễn Thị Ngọc Tú, con gái thứ hai của đức Nguyễn Hoàng,Khi đức Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa, sợ họ Trịnh nghi ngờ, nên gả ngọc tú cho Trịnh Tráng là con trai của chúa Trịnh Tùng. Khi Trịnh Tráng lên làm chúa, bà được lập làm Tây cung. Năm Mậu ngọ (1613), bà mật sai Nguyễn Cửu Kiều đem thư cùng bửu ấn vào Thuận Hóa dâng lên chúa. Bà lại cho sửa chùa Long Ân ở thành Thăng Long, lập bia thuật lại công đức của Triệu Tổ Nguyễn Kim và Thái Tổ Nguyễn Hoàng. (Chùa này đến đời Thiệu Trị đổi tên là Hoằng Ân).

Ngọc Tú mất năm Tân mùi (1631), được truy tặng là Chính Phi, thụy Từ Thuận. Lăng và nhà thờ ở Thanh Hóa là gi sản văn hóa quốc gia. Bà sinh một con trai tên Trịnh Kiều và một gái tên Ngọc Trúc (Hoàng Hậu của vua Lê Thần Tông)[1].

Sách tham khảo[sửa]

 • Đại Nam thực lục, Soạn giả Quốc sử quán triều Nguyễn, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001
 • Phủ biên tạp lục, soạn giả Lê Quý Đôn, Nhà xuất bản văn hóa thông tin, 2007.
 • Việt Nam Sử Lược- Trần Trọng Kim
 • Nguyễn Phúc Tộc thế phả- Nhà xuất bản Thuận Hóa- Huế 1995
 • Nguyen Cochinchina: Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries- Li Tana
 • Khâm định Việt sử Thông giám cương mục
 • Gia Định thành thông chí

Tham khảo[sửa]

 1. 1,0 1,1 1,2 Nguyễn Phúc Tộc thế phả- Nhà xuất bản Thuận Hóa- Huế 1995
 • Đại Việt sử ký toàn thư
 • Gia phả họ Nguyễn Phúc
 • Gia phả họ Trịnh
 • Đại Nam liệt Truyện
 • http://www.vietnamgiapha.com/XemChiTietTungNguoi/51/459/chitiet.html
 • Vương phi Chúa Trịnh
 • Sách lịch sử lớp 9 viết về lịch sử chúa Nguyễn có công mở rộng bờ cõi Nước Việt nam, chép công nữ Nguyễn Thị Ngọc Tú về con gái Nguyễn Hoàng người đã có công mở rộng bờ cõi đất nước về phương Nam.


This article "Công Nữ Ngọc Tú" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Công Nữ Ngọc Tú. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.