You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Chau Chắc

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Chau Chắc (sinh ngày 6 tháng 5 năm 1971) là một Đại tá Quân đội nhân dân Việt Namchính trị gia người Việt Nam, dân tộc Khmer. Ông hiện là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang, Chính ủy Trường Quân sự Địa phương, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.[1] Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 4, tỉnh An Giang gồm Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn. Ông Nguyên là Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang,.[2][3]

Xuất thân[sửa]

Chau Chắc sinh ngày 6 tháng 5 năm 1971 quê quán ở xã Châu Lăng, huyên ̣Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông hiện cư trú ở Thi ̣trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Giáo dục[sửa]

  • Giáo dục phổ thông: 12/12
  • Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
  • Cao cấp lí luận chính trị

Sự nghiệp[sửa]

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 13/12/1993.

Ông từng là đại biểu hội đồng nhân dân Tı̉nh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016; huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2011-2016.

Khi ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV vào tháng 5 năm 2016 ông đang là Đảng ủy viên, Thượng tá Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, làm việc ở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 4, tỉnh An Giang gồm Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn được 331.309 phiếu, đạt tỷ lệ 57,55% số phiếu hợp lệ.

Khi trúng cử ông mang quân hàm Thượng tá, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ông nguyên là Chính ủy Trường Quân sự Địa phương, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Ngày 01/4/2020,ông được tái bổ nhiệm về làm Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Ông đang làm việc ở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021[sửa]

Tham khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  2. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  3. Hội đồng bầu cử Quốc gia năm 2016, Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV năm 2016 ở 63 tỉnh thành

Liên kết ngoài[sửa]


This article "Chau Chắc" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Chau Chắc. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]