You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Dương Quang Sơn

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Dương Quang Sơn (sinh năm 1963) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Bắc Kạn.[1]

Tiểu sử[sửa]

Ngày sinh: 14/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tích Lương, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc công ty Điện lực Bắc Kạn

Nơi làm việc: Công ty Điện lực Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 15/2/1995

Nơi ứng cử: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Dương Quang Sơn" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Dương Quang Sơn. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]