Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Danh sách võ tướng Trung Quốc thời phong kiến

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Danh sách sau đây được sắp xếp theo danh sách võ tướng Trung Quốc trong lịch sử Trung Quốc và được phiên âm bằng chữ cái trong tiếng Việt. Danh sách này chỉ bao gồm các võ tướng của vương triều chính thức và không bao gồm các võ tướng về sau lên ngôi hoàng đế.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A[sửa]

 • A Quế
 • A Tế Cách
 • An Lộc Sơn
 • An Đức Hinh
 • Anh Bố
 • Đa Đạc

B[sửa]

 • Bạch Khởi
 • Bành Ngọc Lân
 • Bành Thiện
 • Bành Việt
 • Bào Công
 • Bào Siêu
 • Bạt Đô

C[sửa]

 • Chu Tuấn
 • Chu Hồng Chương
 • Cam Huy
 • Ca Thư Hàn
 • Cao Tiên Chi
 • Cao Chí Hàng
 • Cao Trường Cung
 • Cao Khôi Nguyên
 • Cao Ngao Tào
 • Cao Quý Thức
 • Chương Hàm
 • Chu Du
 • Chu Thịnh Ba
 • Chu Chí Nhu
 • Chung Ly Muội
 • Chung Hội

D[sửa]

 • Gia Luật Hưu Ca
 • Gia Luật Sở Tài
 • Dương Hạc
 • Dương Duyên Chiêu
 • Dương Văn Quảng
 • Dương Tự Xương
 • Dương Huyền Cảm
 • Dương Hạo
 • Dương Đắc Chí
 • Dương Phụ Thanh
 • Dương Đoan Hòa
 • Du Đại Du
 • Diệp Vân Lai
 • Diệp Đĩnh
 • Diêm Ứng Nguyên

Đ[sửa]

 • Đa Nhĩ Cổn
 • Đa Long A
 • Đàn Đạo Tế
 • Đáo Ngạn Chi
 • Đinh Phụng
 • Đinh Nhữ Xương
 • Đinh Nhật Xương
 • Địch Thanh
 • Đỗ Phục Uy
 • Đỗ Duật Minh
 • Đỗ Tùng
 • Đoàn Kỳ Thụy
 • Đức Lăng Thái
 • Đặng Thế Xương
 • Đặng Tiểu Bình
 • Đổng Trác
 • Đổng Mân
 • Đổng Ế
 • Điển Vi
 • Đậu Vũ
 • Đậu Uy
 • Điền Đan
 • Điền Tụng Nghiêu
 • Đường Chính Tài
 • Đường Thông
 • Đường Sinh Trí
 • Đường Kế Nghiêu
 • Đàm Hùng
 • Đàm Luân
 • Điêu Thuyền

E[sửa]

F[sửa]

G[sửa]

 • Giang Bân

H[sửa]

 • Hồng Thừa Trù
 • Hồng Học Trí
 • Hác Diêu Kỳ
 • Hác Bách Thôn
 • Hạ Duy Trân
 • Hạ Long
 • Hàn Thế Trung
 • Hàn Tín
 • Hàn Hạo
 • Hàn Tiên Sở
 • Hầu Quân Tập
 • Hoàng Phủ Tung
 • Hoàng Phi Hổ
 • Hoàng Trung
 • Hoàng Cái
 • Hoàng Sào
 • Hoàng Thái Cực
 • Hoàng Kiệt
 • Hoàng Bá Thao
 • Hoàng Khắc Thành
 • Hoa Mộc Lan
 • Hầu Thành
 • Hoa Hùng
 • Hồ Chẩn
 • Hồ Lâm Dực
 • Hồ Liễn
 • Hồ Tông Nam
 • Húc Liệt Ngột
 • Hoắc Khứ Bệnh
 • Hoàn Nhan A Cốt Đả
 • Hoàn Nhan Tông Hàn
 • Hoàn Nhan Xương
 • Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng
 • Hạng Yên
 • Hạng Lương
 • Hạng Trang
 • Hạng Vũ
 • Hạ Hầu Anh
 • Hạ Hầu Uyên
 • Hạ Hầu Đôn
 • Hạ Hầu Thượng
 • Hạ Hầu Bá
 • Hạ Uy
 • Hùng Đình Bật
 • Hứa Trử
 • Hứa Thế Hữu
 • Hoàng Phi Báo

J[sửa]

K[sửa]

 • Khổng Hữu Đức
 • Khâu Thanh Tuyền
 • Kim Thuận
 • Khương Tương
 • Khương Duy
 • Khương Hối

L[sửa]

 • Lý Định Quốc
 • Lý Quảng
 • Lý Tín
 • Lý Mục
 • Lý Tố
 • Lý Lăng
 • Lý Tĩnh
 • Lý Thế Dân
 • Lý Thế Tích
 • Lý Khắc Dụng
 • Lý Tồn Úc
 • Lý Tồn Chương
 • Lý Tồn Hiếu
 • Lý Tồn Thẩm
 • Lý Quang Bật
 • Lý Như Tùng
 • Lý Như Bách
 • Lý Tự Thành
 • Lý Tú Thành
 • Lý Thế Hiền
 • Lý Tế Thâm
 • Lý Tông Nhân
 • Liêu Hóa
 • Liêu Diệu Tương
 • Lâm Phượng Tường
 • Lâm Khải Vinh
 • Lâm Vĩnh Thăng
 • Lâm Bưu
 • Lã Bố
 • Lữ Mông
 • Lam Ngọc
 • Lại Tháp
 • Lại Mộ Bố
 • Lại Ân Tước
 • Lại Văn Quang
 • Lại Hán Anh
 • Lại Truyền Châu
 • Lại Danh Thang
 • Lưu Tú
 • Lưu Bá Ôn
 • Lưu Tầm
 • Lưu Nhân Quỹ
 • Lưu Tông Mẫn
 • Lưu Cẩm Đường
 • Lưu Minh Truyền
 • Lưu Bộ Thiềm
 • Lưu Vĩnh Phúc
 • Lưu Bá Thừa
 • Lưu Á Lâu
 • Lưu Hòa Khiêm
 • Liêm Pha
 • Lục Văn Long
 • Lư Thực
 • Lư Hán
 • La Đại Cương
 • Long Vân
 • La Thông
 • La Trác Anh
 • La Vinh Hoàn

M[sửa]

 • Mã Phương
 • Mã Viện
 • Mã Siêu
 • Mã Tắc
 • Mã Đằng
 • Mã Đại
 • Mã Bộ Phương
 • Mã Chiêm Sơn
 • Ma Quý
 • Mao Nguyên Nghi
 • Mao Văn Long
 • Mao Trạch Đông
 • Mông Điềm
 • Mông Vũ
 • Mông Ngao
 • Mạnh Đạt
 • Mã Vân Lộc

Mã Tôn

N[sửa]

 • Ngưu Hoành Thăng
 • Niên Canh Nghiêu
 • Nhiếp Sĩ Thành
 • Nhiếp Vinh Trăn
 • Nông Trí Cao
 • Nhiệm Trụ
 • Ngao Bái
 • Ngột Truật
 • Ngụy Diên
 • Ngô Khởi
 • Ngô Tam Quế
 • Ngô Bội Phu
 • Nhan Lương
 • Nhạc Phi
 • Nhạc Chung Kỳ
 • Nhạc Nghị
 • Nhạc Thừa
 • Nhĩ Chu Vinh
 • Ngu Doãn Văn

O[sửa]

 • Oa Khát Đài

P[sửa]

 • Phàn Khoái
 • Phúc Khang An
 • Phương Chấn Vũ
 • Phó Hằng
 • Phó Tác Nghĩa
 • Phương Bá Khiêm
 • Phương Duyệt
 • Phùng Tử Tài
 • Phùng Quốc Chương
 • Phùng Ngọc Tường
 • Phạm Hán Kiệt
 • Phạm Trường Long

Q[sửa]

 • Quách Tử Nghi
 • Quách Uy
 • Quách Hoài
 • Quách Tùng Lâm
 • Quan Vũ
 • Quan Thiên Bồi

R[sửa]

S[sửa]

 • Sử Tư Minh
 • Sát Hợp Đài
 • Sái Mạo
 • Sái Trung
 • Sái Hòa
 • Sái Huân
 • Sái Dục Vinh
 • Sái Đình Khải
 • Sái Ngạc
 • Sài Vinh

T[sửa]

 • Thoát Thoát
 • Tháp Tề Bố
 • Thẩm Du Chi
 • Thẩm Khánh Chi
 • Thiết Mộc Chân
 • Thiết Huyễn
 • Thang Hòa
 • Thang Ân Bá
 • Tạ Huyền
 • Tạ Thạch
 • Tạ Tấn Nguyên
 • Thượng Khả Hỷ
 • Tiết Nhân Quý
 • Tiết Nhạc
 • Tông Trạch
 • Tông Việt
 • Tống Nghĩa
 • Tống Hiến
 • Tống Nhiệm Cùng
 • Tống Thời Luân
 • Túc Dụ
 • Tốc Bất Đài
 • Tát Trấn Băng
 • Thi Lang
 • Tiêu Phu Tứ
 • Tôn Tẫn
 • Tôn Vũ
 • Tôn Kiên
 • Tôn Sách
 • Tôn Truyền Phương
 • Tôn Truyền Đình
 • Tôn Lập Nhân
 • Thắng Bảo
 • Tăng Cách Lâm Thấm
 • Tư Mã Tương Như
 • Tư Mã Thác
 • Tư Mã Thượng
 • Tư Mã Ngang
 • Tư Mã Hân
 • Tư Mã Sư
 • Tư Mã Chiêu
 • Thạch Thủ Tín
 • Thạch Đạt Khai
 • Thạch Hữu Tam
 • Tào Nhân
 • Tào Chương
 • Tào Tính
 • Tào Hồng
 • Tào Côn
 • Tào Cương Xuyên
 • Thường Ngộ Xuân
 • Trình Tri Tiết
 • Trình Học Khải
 • Trần Ngọc Thành
 • Trần Minh Nhân
 • Trần Khôn Thư
 • Trần Thành
 • Trần Nghị
 • Trần Canh
 • Trần Khánh Chi
 • Thích Kế Quang
 • Tần Quỳnh
 • Tần Nhật Cương
 • Tần Cơ Vĩ
 • Tưởng Ích Lễ
 • Tưởng Quang Nãi
 • Tưởng Trung Chính
 • Tưởng Bách Lý
 • Tăng Cách Lâm Thấm
 • Trưởng Tôn Vô Kỵ
 • Tả Lương Ngọc
 • Tả Tông Đường
 • Tả Bảo Quý
 • Trương Bào
 • Trương Chiêu
 • Trương Cáp
 • Trương Công Cẩn
 • Trương Dương
 • Trương Giác
 • Trương Hoành
 • Trương Học Lương
 • Trương Liêu
 • Trương Lương
 • Trương Lượng
 • Trương Mạn Thành
 • Trương Phi
 • Trương Quốc Lương
 • Trương Tác Lâm
 • Trương Tông Vũ
 • Trương Tông Xương
 • Trương Triều Long
 • Trương Tự Trung
 • Trịnh Thành Công
 • Trịnh Chi Long
 • Trịnh Chi Hổ
 • Trịnh Kinh
 • Trịnh Động Quốc
 • Triệu Vân
 • Triệu Khuông Dận
 • Triệu Quang Nghĩa
 • Triệu Lương Đống
 • Triệu Xa
 • Triệu Quát
 • Tăng Quốc Phiên
 • Tăng Quốc Thuyên
 • Thắng Bảo
 • Từ Hoảng
 • Từ Thịnh
 • Từ Đạt
 • Từ Đình Dao
 • Từ Hải Đông
 • Từ Hướng Tiền

U[sửa]

 • Uất Liễu
 • Uất Trì Cung
 • Uất Trì Thanh San

V[sửa]

 • Văn Xú
 • Vương Ly
 • Vương Nghĩ
 • Vương Hột
 • Vương Bí
 • Vương Tiễn
 • Vương Đắc Lộc
 • Vương Bảo Bảo
 • Vương Chấn
 • Vương Ngạn Chương
 • Vương Huyền Mô
 • Vệ Thanh
 • Vệ Lập Hoàng
 • Vi Duệ
 • Vi Xương Huy
 • Vi Tuấn
 • Vi Vân Tùng
 • Vi Quốc Thanh
 • Viên Hộ Chi
 • Viên Sùng Tổ
 • Viên Sùng Hoán
 • Viên Thế Khải
 • Vu Cấm
 • Vũ Văn Hóa Cập

W[sửa]

X[sửa]

Y[sửa]

Z[sửa]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tham khảo[sửa]


This article "Danh sách võ tướng Trung Quốc thời phong kiến" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Danh sách võ tướng Trung Quốc thời phong kiến. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...