You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Hoàng Thị Quỳnh Chi

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Hoàng Thị Quỳnh Chi (sinh năm 1969)[1]kiểm sát viên cao cấp người Việt Nam. Bà hiện giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

Tiểu sử[sửa]

Hoàng Thị Quỳnh Chi có bằng Tiến sĩ Luật học.[2] Bà bảo vệ luận án tiến sĩ Luật học vào ngày 8 tháng 3 năm 2009 tại Đại học Quốc gia Hà Nội với tên gọi "Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam.[3]

Năm 2013, 2014, Hoàng Thị Quỳnh Chi là Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát.[2][4][5]

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2014, Hoàng Thị Quỳnh Chi là thành viên Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 214/QĐ-VKSTC ngày 27/6/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.[6]

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, Hoàng Thị Quỳnh Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9), được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao với thời hạn 5 năm theo Quyết định số 19/QĐ-VKSTC ký ngày 26/8/2016.[7]

Theo Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 23/5/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hoàng Thị Quỳnh Chi được bổ sung làm thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kì 2015-2020.[8]

Năm 2017, Hoàng Thị Quỳnh Chi là Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học.[9]

Từ ngày 28 tháng 2 năm 2019, Hoàng Thị Quỳnh Chi là thành viên thường trực Hội đồng Khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 57/QĐ-VKSTC ngày 28/02/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.[10]

Hoàng Thị Quỳnh Chi là cộng tác viên, giảng dạy tại khoa Luật Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2018-2019.[11]

Tác phẩm[sửa]

Nội dung mở rộng
 1. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân / Hoàng Thị Quỳnh Chi, Hoàng Anh Tuyên. - 2018. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2018, Số 11, tr. 09 - 14,19
 2. Bàn về một số nội dung lớn của dự thảo luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) / Hoàng Thị Quỳnh Chi, Trịnh Phương Thảo. - 2018. - Trịnh, Phương Thảo // Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 2018, Số 08, tr. 6-13
 3. Những nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2016. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2016, Số 05, tr.35-44
 4. Công tác kiểm sát việc thông báo thụ lý vụ, việc dân sự, trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của tòa án / Hoàng Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Quốc Huy. - 2016. - Nguyễn, Quốc Huy // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2016, Số 20, tr. 21 - 27
 5. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2016. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2016, Số 02, tr. 36 - 43
 6. Giới thiệu những nội dung cơ bản của bộ luật dân sự năm 2015 / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2016. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2016, Số 03, tr. 38-43
 7. Ngành kiểm sát nhân dân góp ý dự thảo luật đất đai (sửa đổi) / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2013. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2013, Số 12, tr.2-11;21
 8. Những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2013. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2013, Số 20, tr.19-30
 9. Những nội dung cơ bản của thông tư liên tịch số 04/2012/ TTLT-VKSNDTC- TANDTC ngày 01/8/2012 của viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao "Hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự" / HoàngThị Quỳnh Chi. - 2013. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2013, Số 04, tr.15-20
 10. Những nội dung cơ bản của thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT VKSNDTC- TANDTC ngày 01/8/2012 của viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao "Hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự" / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2013, Số 03, tr.22-27
 11. Trao đổi về tranh chấp và giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2012. - // Tài nguyên và môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường, 2012, Số 6(140), tr.19-2
 12. Những điểm mới cơ bản về vai trò của viện kiểm sát trong tố tụng dân sự theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2011. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 12, tr. 8-11; 38
 13. Bàn về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính theo dự thảo luật bồi thường nhà nước / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2009. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2009, Số 8, tr. 37 - 40
 14. Tội phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và một số ý kiến về sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2007. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2007, Số 13, tr. 29-32
 15. Hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2007. - // Tòa án nhân dân, 2/2007, Số 4, Tr.13-19
 16. Hoàn thiện các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán/ Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2006. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2006, Số 11(87), tr.42-48
 17. Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2006. - // Kiểm sát, 10/2006, Số 20, Tr.40-46
 18. Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2006. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2006, Số 19, tr. 37 - 41
 19. Làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là thiết thực góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2005. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2005, Số 17, tr.09-13
 20. Một số vấn đề pháp lý về đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2004. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2004, Số 4, tr.9-12
 21. Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo trong Bộ luật Tố tụng Dân sự / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2004, Số 10, tr.18-21
 22. Một số vấn đề về quyền kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh tế / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2004. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2004, Số 2, tr.43-48
 23. Về kiểm sát việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2005. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2005, Số 11, tr.13-14
 24. Về kiểm sát việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Tố tụng Dân sự / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2005. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2005, Số 7, tr.13-14, 18
 25. Quy tắc trọng tài của Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2005. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2005, Số 2, tr.41-43
 26. Một số ý kiến về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2005. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2005, Số 5, tr.13-14,46
 27. Một số ý kiến về dự án Luật Kiểm toán Nhà nước / Hoàng Thị Quỳnh Chi. - 2004. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2004, Số 9, tr.34-35
 28. Một số nội dung cơ bản của pháp lệnh trọng tài thương mại / Hoàng Thị Qùynh Chi. - 2003. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2003, Số 6, tr.6-8

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 2. 2,0 2,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 3. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 4. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 5. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 6. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 7. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 8. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 9. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 10. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 11. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

This article "Hoàng Thị Quỳnh Chi" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Hoàng Thị Quỳnh Chi. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]