You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Huỳnh Thành

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Huỳnh Thành (sinh ngày 20 tháng 1 năm 1957) là một chính trị gia người Việt Nam. Ông từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII.[1]

Xuất thân[sửa]

Ông sinh ngày 20 tháng 1 năm 1957, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Ông có quê quán ở xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Giáo dục[sửa]

Ông có trình độ học vấn là Cử nhân kinh tế.

Ông có trình độ lí luận chính trị là Cao cấp lý luận chính trị.

Sự nghiệp[sửa]

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1985.

Ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai, đồng thời là Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII (Đại biểu chuyên trách địa phương).

Tham khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

Liên kết ngoài[sửa]


This article "Huỳnh Thành" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Huỳnh Thành. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]