You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Lê Dân Khiết

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lê Dân Khiết (sinh ngày 19 tháng 8 năm 1960) là nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu An Giang.[1][2] Bà là nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.[3]

Tham khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  2. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  3. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Lê Dân Khiết" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lê Dân Khiết. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]