You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Lê Thị Kim Thanh

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lê Thị Kim Thanh (sinh 1952) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, thuộc đoàn đại biểu Hà Tĩnh.[1]

Tiểu sử[sửa]

Ngày sinh: 25/3/1952

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh

Nơi làm việc: Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ứng cử: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Lê Thị Kim Thanh" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lê Thị Kim Thanh. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]