You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Nữ diễn viên Trung Quốc thế hệ 9x

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Đây là danh sách những nữ diễn viên trẻ nổi bật của Trung Quốc thế hệ 9x (1990 đến nay)[1]

A[sửa]

Ân Diệp Tử

Âu Dương Na Na

B[sửa]

Bạch Lộc

Bạch Tuyết

Bành Tiểu Nhiễm

Bảo Thiên Kỳ

C[sửa]

Cao Vũ Nhi

Cáp Ni Khắc Tư

Cát Hâm Di

Châu Đông Vũ

Châu Dã

Châu Vũ Đồng

Chu Thánh Y

Chúc Tự Đan

Chung Sở Hy

Chương Nhạc Vận

Chương Nhược Nam

Cổ Lực Na Trác

Cúc Tịnh Y

D[sửa]

Dụ Ngôn

Dương An Kỳ

Dương Chi Doanh

Dương Hật Tử

Dương Siêu Việt

Dương Thái Ngọc

Dương Tử

Đ[sửa]

Đàm Tùng Vận

Địch Lệ Nhiệt Ba

Điền Hi Vi

Điền Y Đồng

Đới Manh

G[sửa]

Gian Nhận Tư

H[sửa]

Hà Lam Đậu

Hà Thụy Hiền

Hà Vũ Hồng

Hải Linh

Hình Phi

Hồ Băng Khanh

Hồ Ý Hoàn

Hoàng Nghiêu

Hoàng Xán Xán

Hoàng Thi Giai

Hoàng Tiêu Vân

Hứa Giai Kỳ

Hứa Hiểu Nặc

Hứa Linh Nguyệt

Hứa Thanh Nhã

K[sửa]

Khổng Tuyết Nhi

Khương Bội Dao

Khương Ninh

Khương Thụy Giai

Khương Tinh Trình

Khương Trinh Vũ

Kiều Hân

L[sửa]

Lạc Hâm

Lạc Mục Dương Tử

Lâm Diệu Khả

Lâm Doãn

Lam Doanh Oánh

Lệ Gia Kỳ

Lữ Tiểu Vũ

Lục Vũ Huyên

Lương Khiết

Lưu Hạo Tồn

Lưu Mỹ Đồng

Lưu Mỹ Hàm

Lưu Ngọc Cẩn

Lưu Vịnh Hi

Lý Canh Hy

Lý Giai Khiết

Lý Lan Địch

Lý Mặc Chi

Lý Manh Manh

Lý Nhất Đồng

Lý Nghệ Đồng

Lý Sa Mân Tử

Lý Tâm Ngải

Lý Thấm

Lý Tuyết Cầm

Lý Xuân Ái

M[sửa]

Mạnh Mỹ Kỳ

Mạnh Tử Nghĩa

Mễ Mị

N[sửa]

Nam Sanh

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Giai Di

Ngô Thiến

Ngô Thiên Ngữ

Ngô Tuyên Nghi

Ngu Thư Hân

Nhậm Mẫn

O[sửa]

Ổ Tĩnh Tĩnh

P[sửa]

Phí Thấm Nguyên

Phó Tinh

Q[sửa]

Quách Bách Lộ

Quách Hiểu Đình

Quan Hiểu Đồng

T[sửa]

Tạ Khả Dần

Tân Thụy Kỳ

Tăng Nhất Huyên

Tào Hi Nguyệt

Thái Văn Tịnh

Thẩm Nguyệt

Thượng Ngữ Hiền

Tiêu Yến

Tôn An Khả

Tôn Di

Tôn Kiều Lộ

Tôn Mỹ Nam

Tôn Thiên

Tôn Y Hàm

Tống Dịch Tinh

Tống Tổ Nhi

Tống Y Nhân

Trần Dao

Trần Đô Linh

Trần Gia Văn

Trần Hạo Lam

Trần Hiểu Bình

Trần Ngọc Kỳ

Trần Thiến Nam

Trần Ý Hàm (Estelle)

Triệu Kim Mạch

Triệu Lộ Tư

Triệu Tiểu Đường

Trình Tiêu

Trình Nghiên Thu

Trịnh Sảng

Trịnh Tưu Hằng

Trương Dư Hy

Trương Giai Ninh

Trương Hâm

Trương Khả Doanh

Trương Mộng Lộ

Trương Nam

Trương Nghệ Phàm

Trương Nguyệt

Trương Nhã Khâm

Trương Tử Ninh

Trương Tử Phong

Trương Tuệ Văn

Trương Tuyết Nghênh

Trương Viên Viện

Từ Hảo

Từ Lộ

Từ Nghệ Dương

Từ Mộng Khiết

Từ Thân Đông

Từ Tử Nhân

Tưởng Y Y

Tuyện Lộ

U[sửa]

Uyển Kiều

V[sửa]

Vạn Bằng

Viên Băng Nghiên

Vũ Đình Nhi

Vương Nghệ Cẩn

Vương Nghiên Chi

Vương Ngọc Văn

Vương Nhất Phi

Vương Sở Nghiên

Vương Sở Nhiên

Vương Thụy Tử

Vương Tử Tuyền

Vương Tử Tuyền

Vương Tử Vi

Vương Uyển Trung

X[sửa]

Xuân Hạ

Tham Khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Nữ diễn viên Trung Quốc thế hệ 9x" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Nữ diễn viên Trung Quốc thế hệ 9x. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]