You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Nguyễn Đức Hạnh

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Nguyễn Đức Hạnh (sinh 1957) là một chính khách Việt Nam. Ông là Tiến sĩ Khoa học kinh tế; Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị và từng giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam.[1][2][3][4][5]

Thân thế và sự nghiệp[sửa]

Ông sinh ngày 20 tháng 7 năm 1957 tại Đức Long - Đức Thọ -  Hà Tĩnh.

Ông học ngành xây dựng, có thời gian dài công tác trong ngành xây dựng.

Từ 12/1978 đến 7/1981, ông công tác tại Phân Viện Thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng).

Từ 07/1981 đến 9/1995, công tác tại Công ty May Thăng Long (Phó phòng Xây dựng cơ bản, Phó phòng Đầu tư kinh doanh, Phó Giám đốc Ban quản lý Công trình liên hiệp các Xí nghiệp may).

Từ 09/1995 đến 12/1996, ông là Giám đốc Xí nghiệp Quản lý nhà Ba Đình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty.

Từ 12/1996 đến 05/1999, là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Nhà số 1 - Sở Nhà đất Hà Nội.

Từ 5/1999 đến 12/1999, cán bộ Ban trù bị thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Từ 12/1999 đến 07/2003, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đô thị và phát triển Nhà Hà Nội

Từ 07/2003 đến 12/2004, Phó Vụ trưởng Vụ 4 - Thanh tra Nhà nước

Tháng 07/2003, là Phó Bí thư Chi bộ Vụ 4 - Thanh tra Nhà nước.

Tháng 12/2005, Quyền Vụ trưởng Vụ 4, Thanh tra Chính phủ

Từ 11/2006 đến 4/2007, Vụ trưởng Vụ 4, Bí thư Chi bộ Vụ 4, Thanh tra Chính phủ

Từ 04/2007 đến 11/2008, Chánh Văn phòng, Thanh tra Chính phủ

Từ 11/2008 đến 7/2017, Ủy viên Ban cán sự, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Nguyễn Đức Hạnh được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2017.[6]

Chú thích[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  2. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  3. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  4. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  5. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
  6. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

This article "Nguyễn Đức Hạnh" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Nguyễn Đức Hạnh. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]