You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Nguyễn Phúc Miên Chính

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. {{subst:tiêu bản trống|Bạn quên dùng "thế" cho tiêu bản này. Hãy thay {{chất lượng kém}} bằng {{thế:clk}}}}{{Chất lượng kém/nguồn|ngày={{subst:CURRENTDAY2}}|tháng={{subst:CURRENTMONTH}}|năm={{subst:CURRENTYEAR}}|lý do=quá ngắn, thiếu nguồn gốc}} Nguyễn Phúc Miên Chính (阮福绵晸, 26 tháng 8 năm 1807 - 1808), hay Hoàng tử Chính, là con trai thứ hai của Hoàng đế Minh Mạng, mẹ là Nhất giai Hiền phi Ngô Thị Chính, con gái quan Chưởng cơ Ngô Văn Sở. Ông chào đời khi Minh Mạng còn là hoàng tử dưới trào vua Gia Long. Tuy nhiên chỉ được 1 tuổi thì qua đời, được thờ ở đền Triển thân. Đây cũng là nơi thờ của các hoàng tử chết non của vua Minh Mạng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]


This article "Nguyễn Phúc Miên Chính" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Nguyễn Phúc Miên Chính. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]