You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Định tuổi bằng đồng vị phóng xạ

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. The use of radioactive isotopes to determine the absolute age of a material. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

Đ