You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Điện tử

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thể loại này chứa các bài và các tiểu thể loại liên quan đến điện tử (còn gọi là electron, được biểu diễn như là e), một hạt hạ nguyên tử.

Về các bài viết và tiểu thể loại liên quan đến môn học, công nghệ, ngành công nghiệp hay linh kiện điện tử, xem Thể loại:Điện tử học.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Điện tử" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.