<addthis />

Thể loại:Alkan

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Ankan trong hóa hữu cơhydrocacbon bão hòa không tạo mạch vòng. Điều đó có nghĩa là chúng là các hydrocarbon không tạo mạch vòng, trong đó mỗi phân tử chứa số nguyên tử hiđrô cực đại và không chứa các liên kết đôi. Ankan còn được biết đến như là parafin, hoặc nói một cách tổng thể là dãy parafin... Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Alkan" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

M