Thể loại:Bảng tuần hoàn

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay Bảng tuần hoàn Mendeleev, hay ngắn gọn bảng tuần hoàn, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành bảng.

Các nguyên tố được sắp xếp theo cấu trúc electron và các tính chất hóa học thay đổi đều đặn theo các hàng và cột. Mỗi nguyên tố được liệt kê bởi số nguyên tử và ký hiệu hóa học.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.