You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Bazơ

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Một định nghĩa phổ biến của bazơ (theo Svante Arrhenius) là một hợp chất hóa học hoặc là cung cấp các ion hiđrôxít hoặc là hấp thụ các ion hiđrô khi hòa tan trong nước. Các bazơ và các axít được nói đến như là các chất ngược nhau vì hiệu ứng của axít là tăng nồng độ ion hiđrôni (H3O+) trong nước, còn bazơ thì làm giảm nồng độ của ion này. Các bazơ theo Arrhenius là những chất hòa tan trong nước và có pH lớn hơn 7 khi ở trong dung dịch.

Còn có nhiều định nghĩa khác về axít-bazơ có tính tổng quát hóa và tân tiến hơn...

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Bazơ" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

H