Thể loại:Cách mạng số

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Kỹ thuật số (digital)đã thực sự mang lại một cuộc sống mới cho văn minh nhân loại ngày nay. Nó làm cho các bức ảnh trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn, các kênh vô tuyến ổn định hơn, các kênh âm thanh sống động hơn rõ nét hơn, và sau cùng con người trong ương lai có thể tìm thấy bất cứ điều gì mình cần, bất cứ điều gì mình muốn biết vào bất cứ thời gian nào, không phụ thuộc vào hàm không gian, thời gian và trạng thái trong ngân hàng dữ liệu kỹ thuật sô. Đó thực sự là cuộc cách mạng về kỹ thuật số có tên gọi tắt là cách mạng số.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

C