You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Công đoàn

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Công đoàn hay các công đoàn lao động là các đoàn thể, nghiệp đoàn, tổ chức, được hình thành liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp, thương mại, và các hoạt động lao động của công nhân. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

This category "Công đoàn" is from Wikipedia if otherwise notified.

Trang trong thể loại “Công đoàn”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.