Thể loại:Cộng đồng

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Một cộng đồng là một thể thống nhất các đối tượng sống trong cùng một môi trường. Mà trong đó, mỗi thành phần có thể là thực vật hoặc động vật sống; bất kể đó là loài nào, kích thước ra sao. Đặc tính chung của cộng đồng được thể hiện và tương tác lẫn nhau bằng rất nhiều cách.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này gồm 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.