You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Eo biển quốc tế

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thể loại này có thể bao gồm: (1) eo biển trong hải phận của nhiều hơn hai quốc gia có chủ quyền và (2) eo biển thuộc hải phận quốc tế.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

M