Thể loại:Fermion

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Fermion là tất cả các loại hạt có spin bán nguyên (±1/2, ±3/2,...). Tất cả các loại hạt trong tự nhiên đều có thể chia làm 2 loại, fermion và boson (boson là hạt có spin nguyên).

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Fermion" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

L