You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Hệ điều hành

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Trong tin học, một hệ điều hành (tiếng Anh operating system hay OS) là một phần mềm hệ thống có nhiệm vụ điều khiển và quản lý trực tiếp các phần cứng như bo mạch đồ họabo mạch âm thanh và thực hiện một số thao tác cơ bản trong máy vi tính như thực hiện các thao tác đọc, viết tập tin. Ngoài ra hệ điều hành cung cấp các dịch vụ cơ bản để chạy các phần mềm ứng dụng thông thường như chương trình duyệt Web, chương trình soạn thảo văn bản.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.

M

U