Thể loại:Hệ sinh thái theo tình trạng bảo tồn

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
<imagemap>

Image:Status iucn3.1 EN vi.svg|alt=IUCN conservation statuses

  1. EX

circle 23 46 13 Tuyệt chủng

  1. 'tuyệt chủng'

rect 0 12 41 31 Tuyệt chủng

  1. EW

circle 54 46 13 Tuyệt chủng trong tự nhiên

  1. CR

circle 86 46 13 Cực kỳ nguy cấp

  1. EN

circle 117 46 13 Loài nguy cấp

  1. VU

circle 149 46 13 Loài sắp nguy cấp

  1. NT

circle 180 46 13 Loài sắp bị đe dọa

  1. 'threatened'

rect 72 12 162 32 Loài bị đe dọa

  1. LC

circle 210 46 13 Ít quan tâm

  1. 'least concern'

rect 192 2 235 28 Loài ít quan tâm desc none </imagemap>

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

L