You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Hiệu ứng kỹ xảo

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Hiệu ứng kỹ xảo là những kỹ thuật gây ảo tưởng của mắt được sử dụng trong truyền hình, điện ảnh, nhà hát, trò chơi điện tử, hoặc các ngành công nghiệp mô phỏng để mô phỏng các sự kiện tưởng tượng trong một câu chuyện hay thế giới ảo được truyền thống gọi là hiệu ứng kỹ xảo (trong tiếng Anh, thường được viết tắt là SFX, SPFX, hoặc chỉ đơn giản là FX).

Hiệu ứng kỹ xảo được chia thành các loại hiệu ứng quang học và các hiệu ứng cơ học.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

H

T