<addthis />

Thể loại:Hoàng tử

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Hoàng tử là con trai của một vị vua, hoàng đế hay nữ hoàng. Con trai trưởng hay là con trai được chọn kế vị, được gọi là thái tử.

Trong tiếng Anh, Prince là dùng chung để chỉ hoàng tử và thân vương, nhưng trong tiếng Việt có sự phân chia rõ. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Distinguish”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Hoàng tử" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.