You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Khí cụ bay

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Khí cụ bay là bất cứ cỗ máy hay phương tiện nhân tạo nào có thể tự duy trì quỹ đạo bay được trong khí quyển hoặc trong vũ trụ. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, cả quân sự lẫn dân sự, cũng như nghiên cứu khoa học.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Khí cụ bay" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.