You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Không gian mạng

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Bây giờ ở mọi nơi, trong việc sử dụng hiện nay thuật ngữ "không gian mạng" hay "không gian ảo" (Cyberspace) là viết tắt của mạng lưới toàn cầu của các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phụ thuộc lẫn nhau, mạng viễn thông và hệ thống xử lý máy tính. Là một trải nghiệm xã hội, các cá nhân có thể tương tác, trao đổi ý kiến​​, chia sẻ thông tin, cung cấp hỗ trợ xã hội, đạo đức kinh doanh, hành động trực tiếp, tạo ra phương tiện truyền thông nghệ thuật, chơi trò chơi, tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị, và như vậy, sử dụng mạng lưới toàn cầu này.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này có 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.

C

I

V

W