You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Khủng bố

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Khủng bố Khủng bố là hành vi, lời nói đe dọa hoặc các hành động tổ chức, tạo lập kế hoạch hoặc các hoạt động gây thiệt hại cho người khác, gây tổn thất cho xã hội, đi ngược lại lợi ích chung của một cộng đồng nào đó nhằm làm cho khiếp sợ hoặc gây tâm lý hoang mang lớn cho cộng đồng nhằm mục đích chính trị, kinh tế hoặc tôn giáo. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Khủng bố" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.