You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Khoa học nhân văn

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Khoa học nhân văn là một lĩnh vực nghiên cứu và phương pháp luận, bao hàm cả khoa học xã hội, nhân văn họcnghệ thuật.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.