Thể loại:Lãnh thổ hải ngoại không tách rời

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Ngược lại với Thể loại:Lãnh thổ phụ thuộc

Xem thêm:

  • Các lãnh thổ của Hoa Kỳ
  • Tỉnh hải ngoại của Pháp
  • Vùng hành chính (Tây Ban Nha)

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.