You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Lý thuyết trò chơi

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lý thuyết trò chơi là một nhánh của Toán học, nó sử dụng các mô hình để nghiên cứu các tình huống chiến thuật, trong đó các đối thủ cố gắng làm tối đa kết quả thu được của mình. Lý thuyết trò chơi được áp dụng trong nhiều ngành, trong đó có Kinh tế học, Sinh học tiến hóa, Chính trị học, và Chiến thuật quân sự.

Bài chính trong thể loại này là Lý thuyết trò chơi.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

C

K