You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Lập trình máy tính

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Lập trình máy tính (gọi tắt là lập trình; tiếng Anh: programming) là nghệ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Lập trình có các thành tố nghệ thuật, khoa học, toán học, và kỹ nghệ.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 9 thể loại con sau, trên tổng số 9 thể loại con.

L

M

T