You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Lao động cưỡng bức

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lao động cưỡng bức hay lao động cưỡng bách là một hình thức bắt buộc, áp lực người khác làm việc trái với ý muốn của họ, trong những điều kiện tồi tệ, hay là giam lỏng.


Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

N