<addthis />

Thể loại:Người theo chủ nghĩa Marx

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Thể loại này bao gồm những người đã công khai nhận mình là theo chủ nghĩa Mác. Thành viên của nhóm này có thể có hoặc có thể không thuộc Thể loại:Người Cộng sản hay Thể loại:Người theo chủ nghĩa xã hội trong ý nghĩa là người theo tổ chức hay đảng tương ứng.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.