You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Nhà nước hậu Đế quốc Nga

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thể loại gồm các nhà nước cũ thuộc lãnh thổ Đế quốc Nga đã tiếp tục tồn tại cho tới khi Liên Xô tan rã.

GC: Đế quốc Nga cũng bao gồm Ba Lan, Phần LanAlaska (sau bán cho Hoa Kỳ). Bài Các quốc gia hậu Xô viết gồm các phần còn lại của Đế quốc Nga sau này trở thành các nhà nước độc lập.

Thể loại con

Thể loại này có 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

E

L