You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Nhà sản xuất nhạc hip hop

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thể loại này nói về việc sản xuất âm nhạc (tức giám sát về nghệ thuật và kỹ thuật trong quá trình thu âm) ở dòng nhạc hip hop, chứ không nói về việc trình diễn nó.

Trong giới hip hop, quá trình biểu diễn âm nhạc thì được liệt kê trong thể loại Nghệ sĩ nhạc hip hop (và cả Sáng tạo nhạc hip hop)

Trang trong thể loại “Nhà sản xuất nhạc hip hop”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.