You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Nhà thờ tại Việt Nam

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Nhà thờ là nơi thờ phụng, cầu nguyện của những người theo các tôn giáo như: Kitô giáo (Công giáo, Tin Lành...), Hồi giáo, đạo Cao Đài... hoặc phục vụ cho việc thờ cúng tổ tiên.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.