You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Nhà vật lý

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Nhà vật lý là một nhà khoa học chuyên sâu vào lĩnh vực vật lý. Các nhà vật lý làm việc tại các trường đại học với các chức danh như giáo sư, giảng viên, nghiên cứu viên, hoặc trong các phòng thí nghiệm. Các nhà vật lý chuyên nghiệp thường phải có bằng tiến sĩ. Một số nhà vật lý cũng sử dụng kiến thức của họ để làm việc trong các lĩnh vực khác như tin học hoặc tài chính...

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Nhà vật lý" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.