You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Nhân vật bất đồng chính kiến

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Một nhân vật bất đồng chính kiến là một người có ý kiến khác với chính quyền hoặc khác với quan điểm của đa số trong xã hội. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.