You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Nhóm ngôn ngữ Rôman

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Nhóm ngôn ngữ Rôman là một phân nhóm của nhóm ngôn ngữ gốc Ý (thuộc hệ Ấn-Âu). Nhóm này là hậu thân của tiếng Latinh bình dân được dùng bởi các dân bản địa sau khi Đế quốc La Mã xụp đổ. Nhóm Rôman được chia ra làm 3 nhánh: Nhánh phía Đông, Nhánh phía NamNhánh Ý-Tây.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.