You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Nhạc sĩ anime

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Nhạc sĩ anime là người biểu diễn bài hát chủ đề, hoặc những phần việc khác của âm nhạc trong anime Nhật Bản.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.