You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Phần mềm Mac OS

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Tập tin:100px-Macos-original-logo.gif
Biểu trưng Mac OS

Mac OS (viết tắt của Macintosh Operating System) là hệ điều hànhgiao diện cửa sổ và được phát triển bởi công ty Apple Computer cho các máy tính Apple Macintosh. Phiên bản đầu tiên ra đời năm 1984. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

T