Thể loại:Phần mềm tự do

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Phần mềm tự do (tiếng Anh: free software) là phần mềm có thể được sử dụng, sao chép, nghiên cứu, thay đổi và tái phân phối một cách tự do.

  • Cần phân biệt giữa phần mềm miễn phí (freeware) với phần mềm chuyển nhượng (shareware).

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.